Dina uppgifter

Hur kan vi återkomma till dig?


Hur kan vi hjälpa dig?

Du är välkommen att ställa frågor eller bara komma med kommentarer eller synpunkter.


Opponentanmälan till:

Digitala tjänster inom autonoma lastbilstransporter

Din e-postaddress används enbart för att kontakta dig om en dubbelbokning skulle ske och sparas inte i våra databaser
Opponentanmälan till:

En relationsbaserad analysmetod för infrastruktur

Din e-postaddress används enbart för att kontakta dig om en dubbelbokning skulle ske och sparas inte i våra databaser
Opponentanmälan till:

HMI-utveckling för system inom flygstridsledning och luftbevakning

Din e-postaddress används enbart för att kontakta dig om en dubbelbokning skulle ske och sparas inte i våra databaser
Opponentanmälan till:

Hur tar vi oss till hållplatsen? – En statistisk analys av anslutningsresor till/från kollektivtrafik

Din e-postaddress används enbart för att kontakta dig om en dubbelbokning skulle ske och sparas inte i våra databaser
Opponentanmälan till:

Modeling stoppage time in football as a convolution of negative binomials

Din e-postaddress används enbart för att kontakta dig om en dubbelbokning skulle ske och sparas inte i våra databaser
Opponentanmälan till:

Secondary degradation of failed BWR fuel rods

Din e-postaddress används enbart för att kontakta dig om en dubbelbokning skulle ske och sparas inte i våra databaser

Dina uppgifter

Hur kan vi återkomma till dig?


Hur kan vi hjälpa dig?

Du är välkommen att ställa frågor eller bara komma med kommentarer eller synpunkter.