Dina uppgifter

Hur kan vi återkomma till dig?


Hur kan vi hjälpa dig?

Du är välkommen att ställa frågor eller bara komma med kommentarer eller synpunkter.


Opponentanmälan till:

Catch the fraudster – The development of a machine learning based fraud filter

Din e-postaddress används enbart för att kontakta dig om en dubbelbokning skulle ske och sparas inte i våra databaser
Opponentanmälan till:

Compliance with the grid code RfG in the Swedish electricity sector

Din e-postaddress används enbart för att kontakta dig om en dubbelbokning skulle ske och sparas inte i våra databaser
Opponentanmälan till:

Digitalisering av myndighetsrapportering för fjärrvärmeverk

Din e-postaddress används enbart för att kontakta dig om en dubbelbokning skulle ske och sparas inte i våra databaser
Opponentanmälan till:

Modelling of future trends and prediction of their impact on the Swedish grid capacity

Din e-postaddress används enbart för att kontakta dig om en dubbelbokning skulle ske och sparas inte i våra databaser
Opponentanmälan till:

Optimisation of raw meal feed into Flue Gas Desulphurisation (FGD) system

Din e-postaddress används enbart för att kontakta dig om en dubbelbokning skulle ske och sparas inte i våra databaser
Opponentanmälan till:

Säkerhetsarbete inom järnvägen – En studie om ERTMS-programmets påverkan av uppdateringen av den europeiska standarden EN50129

Din e-postaddress används enbart för att kontakta dig om en dubbelbokning skulle ske och sparas inte i våra databaser
Opponentanmälan till:

Tillgänglighet inom kärnkraft: En studie om driftoptimering

Din e-postaddress används enbart för att kontakta dig om en dubbelbokning skulle ske och sparas inte i våra databaser
Opponentanmälan till:

VR som verktyg vid kravställning för sjukhusbyggnation

Din e-postaddress används enbart för att kontakta dig om en dubbelbokning skulle ske och sparas inte i våra databaser

Dina uppgifter

Hur kan vi återkomma till dig?


Hur kan vi hjälpa dig?

Du är välkommen att ställa frågor eller bara komma med kommentarer eller synpunkter.