Vill studera | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Vill studera

Ny teknik och tekniska produkter ingår allt oftare som delar av större system eller nätverk. Detta medför ett ökat behov av personer som kan se teknikutveckling och teknikspridning i ett större sammanhang. Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle fokuserar på hantering och utveckling av komplexa system och de möjligheter och svårigheter som kan uppstå vid integrering av sådana i samhället.

Därför borde du söka STS

Det finns många skäl att läsa STS-programmet, några av dessa är:

Jobb och karriär

Karriär De utexaminerade STS-studenterna har varit eftertraktade på arbetsmarknaden och fått intressanta jobb med god lönesättning. Som utexaminerad STS-student kan du jobba inom en stor mängd arbetsområden och har även möjlighet till en akademisk karriär.

Läs mer under arbetsmarknad.

Intressanta studier

Intressanta studier Som student på STS-programmet har du möjlighet att studera ett brett utbud av ämnen inom flera olika institutioner som har olika kultur och pedagogik. Det leder till en varierad och spännande vardag som ständigt erbjuder nya utmaningar. Uppsalas rika studentliv och teknologernas gemenskap ger dig även många tillfällen att engagera dig i både studie- och fritidsrelaterade aktiviteter.

Unik kompetens

Unik kompetens STS-programmet är ett unikt program som erbjuder utbilding inom ett spännande och aktuellt område som saknar motsvarighet på andra studieplatser. Detta leder till en stor konkurrensfördel på arbetsmarknaden.

Läs en fördjupning om vad STS innebär.

Utlandsstudier

Utlandsstudier Möjligheterna att åka och studera utomlands är stora för STS-studenter, detta delvis på grund av att man läser inom flera ämnesområden vilket leder till fler möjligheter. Uppsala Universitet har ett internationellt fokus och ett stort antal utbyten att söka.

Läs mer om utlandsstudier.

Så blir du STS:are

För att bli STS:are söker du på samma sätt som till andra högskoleutbildningar i Sverige, det vill säga genom www.antagning.se. Du söker till STS-programmet senast den 15:e april och utbildningen kan påbörjas varje hösttermin.

Den särskilda behörighet som krävs för att söka till STS-programmet är:

  • Fysik 2
  • Kemi 1
  • Matematik 4

Alternativt

  • Fysik B
  • Kemi A
  • Matematik E

Mer information om behörighet och andra relaterade frågor hittar du på Universitets- och högskolerådet.

Bra att veta som ny STS-student

Om du är antagen till STS-programmet vill vi börja med att önska dig varmt välkommen. Du kommer att få ett välkomstpaket hem i brevlådan när höstterminen närmar sig. Får du inte det kan du ta kontakt med studievägledaren så ordnar vi det.

På Uppsala Universitets sida för studenter finner du mycket information om nationer, bostad och annat generellt som är bra att veta som student vid Uppsala Universitet.

Studentorganisationer

Den finns många studentorganisationer som kan hjälpa dig i början av dina studier, några av de viktigaste är:

STS sektionen - STS programmets engagerade studenter och deras hemsida. Mycket bra ingång till studielivet som STS:are. Sektionen har också en facebook-sida.

Uppsala studentkår - Kåren arbetar med att förbättra studentsituationen för studenter i Uppsala. Att bli medlem är frivilligt, men studentkåren erbjuder ett antal tjänster för studenter.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår - Uppsala teknolog- och naturvetarkår är en studentkår som jobbar för att tillvarata och bevaka studenterna på den teknisk- naturvetenskapliga fakultetens intressen i frågor som rör deras utbildning. De arrangerar även mottagning av nya studenter samt en hel del andra aktiviteter - såsom den populära forsränningen i Fyrisån.