Studievägledning | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Studievägledning

På den här sidan hittar du information från studievägledaren, innan du kontaktar denne för vägledning är det bra om du först läser igenom denna sida och ser om du kan hitta svar på din fråga här.

Kontakta eller boka tid hos studievägledaren

För att boka tid hos studievägledare går du in på www.teknat.uu.se/boka.

Ni som planerar studieuppehåll av någon anledning behöver kontakta studievägledaren om era planer då det är viktigt att ni får information om vad som gäller för fortsatt tillgång till studentkonton (mail, Studentportalen osv).

Planerar du att åka på utbyte bör du också diskutera dina planer med studievägledaren för att vara säker på att kurserna under utbytet kan tillgodoräknas som du önskar.

 • Uppsatskursen och utbytesstudier: man anmäler sig som vanligt och kontaktar kursansvarig beträffande det praktiska upplägget.

Vanliga frågor

Hur gör jag med uppsatskursen om jag åker på utbytesstudier?

Den uppsatsförberedande kursen kan man läsa genom en blandning av distansstudier och kurser från andra lärosäten. Själva uppsatsen kan man skriva helt på distans. Om du planerar att åka på utbytesstudier skall du ändå söka uppsatskursen som vanligt, men kontakta samtidigt studievägledaren för genomgång av det praktiska upplägget.

"Dubbelexamen" - Kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne, 180 hp + civilingenjörsexamen

Med följande komplettering kan en STS-student även ta ut en filosofi kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne.

Inom programmet läses

 • Företag, nätverk och teknikutveckling, 15 hp.
 • Uppsatsförberedande fördjupningskurs i FEK, 10 hp.
 • Uppsatskurs i FEK 15hp.

Kompletteringar utanför programmet som krävs

 • Ekonomi, redovisning och analys - distans/nät, A, 15 hp.
 • Kurser på B-nivå 30 hp.
 • Kurs på C-nivå 5 hp.

Följande kurser inom företagsekonomi kan sökas som programkurser:

 • 2FE032 Ekonomi, redovisning och analys 15 hp.
 • 2FE155 Redovisning 7,5 hp
 • 2FE156 Kalkylering 7,5 hp

Chansen att få en plats är då som regel större än om man skulle söka som fristående kurser

Observera att samma typ av "dubbelexamen" kan tas inom Idé-och lärdomshitoria, Ekonomisk historia etc. efter vederbörligt val av uppsatsämne, men det kan vara svårare att hitta
bekväma kompletterande kurser än inom FEK.

Tips på andra kompletteringskurser är Management I på distans
i Gävle, eller Energihandel på SLU. Vill du veta mer om hur just du kan ta ut en extra kandidatexamen, kontkata studievägledaren via mail eller boka tid för ett möte.

Kandidatexamen 180 hp
Om du ska ta ut en kandidatexamen med till exempel företagsekonomi som huvudämne:

 1. Kryssa för "Kandidatexamen" på blanketten "Ansökan om examensbevis".
 2. Under övriga upplysningar uppge huvudämne (till exempel FEK) och biämne (30 hp inom ett ämne, till exempel matematik eller teknik).
 3. Bifoga ett studieintyg där du markera kurserna som ingår i ditt biämne.
 4. Markera på det bifogade studieintyget de resterande kurser du vill ha med i din kandidatexamen (kurser om 60 hp).

Man får använda samma kurser i sin kandidatexamen som i sin civilingenjörsexamen.