Sofia Bråvander | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Sofia Bråvander

Sofia BråvanderAlumn
Arbetsgivare: Interaktionsdesigner på Connecta

Vilket är ditt bästa minne från studietiden?
Nollningen var fantastiskt rolig men vi hade väldigt kul när vi pluggade också. Men bäst var nog när jag träffade min blivande man under uppropet.

Vilket tips vill du ge till dagens STS:are?
Plugga i grupp och snöa in på det du tycker är roligt!

Vad på programmet har du haft mest användning av?
MDI och IT-kurserna, och förmågan man får att snabbt sätta sig in i nya saker.

Vad tror du skiljer STS:are från andra civilingenjörer?
Vi har en bredd och ett helhetsperspektiv som är mycket efterfrågat.