Sandra Dage | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Sandra Dage

Sandra DageAlumn

Vilket är ditt bästa minne från studietiden?
Hmm, det är svårt att säga en specifik händelse. Vill mer påstå att det är alla de nya bekantskaper jag skapat under denna tid!

Vilket tips vill du ge till dem som är intresserade av att börja STS?
Så som många andra säkert säger vill jag också svara: ”Var inte rädd för bredden av programmet”. Arbetsplatser behöver verkligen anställda med olika kompetenser. Det är något jag upplevt av under mina tidigare jobb och nu sommarjobb. Och om du är en person precis som jag, som gärna tänker och känner ”När jag gjort något, så vill jag gärna göra något annat” så tycker jag att STS-programmets upplägg passar alldeles utmärkt!

Vad på programmet har du haft mest användning av?
Självklart finns det flera aspekter på vilka kurser som jag har haft mest användning av. Under mina sommarjobb har det främst varit kurserna i statistik, databas och människa-datorinteraktion. För att inte glömma alla Hum-Sam ämnena! De har definitivt lärt mig hur man skriver rapporter. Jag har märkt att till skillnad från vissa andra studenter på andra civilingenjörsprogram så går det smidigt och fort för mig att sammanställa en rapport. Det är mycket tack vara alla de PM vi får skriva under utbildningen

På ett mer övergripande plan skulle jag också vilja säga att STS-programmet har gett mig insikt i att jag klarar av att utfärda många olika typer av projekt. Genom att utbildningen ger mig en bred bas med många begrepp vilket gör att jag förstår ändamålet med de uppgifter jag får och hur jag i det stora ska ta mig an den.

Är det något övrigt du vill tillägga?
Ja, jag måste bara få tillägga att vi verkligen har en jättebra sammanhållning på programmet!