Rebecka Janos | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Rebecka Janos

Alumn

Tjänst: Doktorand inom Människa-Datorinteraktion, Institutionen för Informationsteknologi, Uppsala Universitet

Vilket är ditt bästa minne från studietiden?
Att få möjlighet att läsa kurser på både Ekonomikum, Polacksbacken, Juridicum och på Engelska parken. Alla ställena har sin charm och det var viktigt att slå hål på myter och fördomar!

Vilket tips vill du ge till dagens STS:are?
Inom STS så läser man väldigt mycket olika ämnen vilket gör att utbildningen ibland känns lite spretig och många frågar sig vad de egentligen kan. Mitt tips är att efter kurserna sätta sig ner och fundera på: "Vad gav den här kursen mig? Vad har jag lärt mig?" Svaret kan vara av olika karaktär, tex ta in mycket information och sortera ut det viktiga eller metoder och verktyg för att lösa olika problem. Gör man detta till en vana så är det lättare att efteråt se vad man har lärt sig, vilka färdigheter man har skaffat sig.

Vad på programmet har du haft mest användning av?
MDI-kurserna samt humaniorakurserna.

Vad tror du skiljer STS:are från andra civilingenjörer?
En medvetenhet om att det finns olika sätt att vända och vrida på problemen