Rasmus Nielsen | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Rasmus Nielsen

Rasmus NielsenAlumn

Vilket är ditt bästa minne från studietiden?
Bästa kurs var det självständiga projektarbetet vi gjorde i slutet av tredje årskurs. Många av mina bästa minnen är annars från första årskurs och när jag var på utbytesstudier i Korea.

vilket tips vill du ge till dem som är intresserade av att börja STS?
Var kunskapstörstig. STS-programmet är brett, väldigt brett, och ger dig enorm möjlighet till fördjupad kunskap inom en rad olika områden. Du vill kunna utnyttja bredden så maximalt som möjligt, det gör det enklare att ta till sig nya områden senare.

Vad på programmet har du haft mest användning av?
Att lära sig att jobba i projektarbeten effektivt och att ta kritiskt viktiga beslut. Detta är något som jag ofta ses saknas bland andra ingenjörer inom kurser vi läser tillsammans.
De kurser som kommer till mest användning senare på programmet är mattekurser inom linjär algebra, transformteori och statistik. Men kurserna inom humaniora- och samhällsämnena är oerhört viktiga för gruppbaserade arbeten, det kritiska ögat, och ärligt talat, allmänbildning.

Vad tror du skiljer STS:are från andra civilingenjörer?
Infallsvinklar på problem inom traditionella ingenjörsområden, effektivitet i projektarbeten och en förmåga att se på teknologi kritiskt.