Peter Birgersson | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Peter Birgersson

Peter BirgerssonAlumn
Arbetsgivare: Deloitte

Vilket är ditt bästa minne från studietiden?
Helt klart nollningen med allt vad den innebär. Under nollningen 2003 lärde jag känna flera av mina nuvarnde bästa vänner.

Vilket tips vill du ge till dagens STS:are?
Var inte tveksam till bredden på STS och bilden av att man blir generalist istället för specialist. Jag har nytta av min breda utbildning dagligen och specialiserad har jag blivit på min arbetsplats.

Vad på programmet har du haft mest användning av?
Ingen specifik kurs, däremot ett tänk och hur jag ser på företag och dess risker. Jag arbetar med IT-risker där jag identifierar brister, förstår konsekvenserna av bristen samt rekommenderar företag till förbättring. Från STS har jag fått ett speciellt tänk gentemot risker vilket stödjer mig i mitt dagliga arbete.

Vad tror du skiljer STS:are från andra civilingenjörer?
Drivet. Då jag började, 2003, hade ännu ingen examinerats från programmet då det inte gått 4,5 år ännu. Detta medförde att studenterna var mycket ifrågasättande till vad vi skulle lära oss och vilka kurser som programmet skulle omfatta. Detta ifrågasättande tror jag har lett till ett speciellt driv bland STS studenter. Vi jobbade exempelvis hårt med att marknadsföra STS på arbetsmarknaden då ingen visste vad vi hade läst. Detta tror jag har lett till att många inom vårt program lyckats bra på arbetsmarknaden. Studenter som läste mer traditionella civilingenjörsprogram förväntade sig jobb efter studierna, något som vi STSare inte kunde räkna med. Däremot har det visat sig att vi är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.