Pågående examensarbeten | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Pågående examensarbeten

Här finns en lista med de examensarbeten som just nu skrivs på sts-programmet. Om ditt examensarbete saknas på denna lista behöver du registrera det. Du ändrar information, bokar tid för presentation eller anmäler opponent genom att kontakta webmastern. De tider som är tillgängliga för presentation hittar du under bokningar.

Presentation Beräknat färdigt: Titel Författare Opponent(er)
2019-02-28 13:15 201902 Assessment of the contribution of off grid renewable energy to resilience
Mathias Alarcon
Robin Landau
Andrea Veljkovic
Sissel Wangenborg
2019-06 Predicting Stock Prices from Bank Statement Data using Deep Learning Philip Ejenstam
Salam Jadari
2019-06 Finding wronlgy labeled data in datasets Salam Jadari
Philip Ejenstam
2019-05 Prediction of listening behaviour of ads in podcasts
Madeleine Angergård
Sara Hane
Elin Carlsson
Moa Mattsson
2019-05 Tågförares påverkan på simulering av ERTMS Daniel Knutsen
Mathias Alarcon
2019-03 Modellering av olyckors påverkan på en järnvägsanläggnings driftsäkerhet och livscykelkostnad Maria Ekholm
Madeleine Persson
2019-02-12 12:15 2019-02 Language Classification of Music Using Metadata Linus Roxbergh
Robin Landau
2019-01-30 10:15 2019-01 Driverless vehicles in rural areas - how can new mobility services improve the public transport? Joel Norman
Martin Holgersson
2019-01-11 13:15 2019-01 Projektledares möjlighet att arbeta med hållbarhet -ett arbetssätt eller personliga värderingar Aron Larsson
Viktor Dahmen
2019-01 Utilize blockchain technology for storing system log files Peder Westerlind
Maria Ekholm
2019-01-09 15:15 2019-01 Framtidens mobila betalningslösningar i svensk handel
Katarina Holmqvist Evans
Ebba Holmström
Felicia Hökars
Amelie Bennich
2019-01-09 14:15 2019-01 Autonoma fordon och last mile-tjänster i kollektivtrafiken Felicia Hökars
Katarina Holmqvist Evans
2019-01-09 13:15 2019-01 Integration of off-grid systems in households Amelie Bennich
Ebba Holmström
2018-08-31 13:15 2018-12 Maskininlärning inom kundanalys: Prediktion av kundbeteende i energisektorn
André Lerdell
Simon Shadman
Emil Sundman
Martin Regefalk
2018-08 Monitoring Financial Transactions: Efficient Algorithms for Streaming Data Andreas Brösemyr Anmäl
2018-07 Implementation of energy efficiency in Swedish households; How different energy price schemes affect energy efficient measures Sofia Malmgren Hedberg
Sofie Mähler
2018-06 Digital Factory: Optimizing an Intelligent Tacting System for Truck Manufacturing Elisabeth Åkerblom
Andreas Brösemyr
2018-03 Actor model evaluation – the impacts and possible enhancement of performance and scalability of a platform from an implementation of an actor model. Sofie Mähler Anmäl
2017-12 Implementering av ny teknik i en organisation Mattilda Lindqvist
Emil Svensson
2017-06 Solar PV Potential within Vattenfall Eldistribution grid Johan Ahlberg
Yama Aziz
2017-03-03 15:15 2017-01 Utveckla en regressionsmodell för att bedöma risken med att köpa bostad baserat på tidsserieanalys Malin Edlert
Viktor Liljequist
2017-01 Möjligheten att anpassa agila metoder till en omfattande verksamhets behovs- och kravprocess Martina Olofsson
Anna Hanstorp
2016-08-29 14:15 2016-06 Risk management and proactive work: An analysis of the work of monitoring systems and incident management Theodora Malmström
Jonas Häggblom
2016-03-10 16:15 2016-01 Differences between real and EU-certified fuel consumption of heavy duty vehicles Magnus Sarenius
Johanna Haglund
2015-08 How ICT impacts the learning environment - a case study of Makerere University Anita Nakagulire Mugenyi Anmäl
2015-03-13 14:15 2015-02 Optimering av energisystem i flerbostadshus Peter Eriksson
Jakob Erson
2015-02 Implementering och utvärdering av Data Mining-metoder och verktyg för Business Intelligence Ivan Starenius Anmäl
2014-08 Improvement of Collapsed Cone dose calculation algorithm Arvid Andersson Anmäl
2014-06-13 11:15 2014-06 Energieffektivisering av Övertorneå Centralskola
Jose Castellanos
Kiah Boriri
Anders Näsman
Kristian Bernström
2014-06-02 11:15 2014-06 Fjärrvärmeproduktion i system med termoelektrisk lagring Emelie Blomqvist
Emma Thulin
2014-04-10 16:15 2014-03 Samverkan i Rakelnätet -Talgruppsprioritering vid parallella händelser Johanna Hultin
Martin Stojanov
2013-06 Introduktionsutveckling för nyanställda i ett divergent företag Martin Neuman Anmäl
2012-09 Teknikanvändning i förskolan Oskar Olsson
Stina Andersson
2012-06 In-Memory technologies and meta data and data quality Jonas Ahne Anmäl
2010-6 Projektering och utveckling av Tydas iPhone-applikation Paul Strömqvist
Magnus Eriksson
2010-09-29 08:15 2010-07 Introducing and evaluating the concept of lean in garment manufacturing Tommy Gerdén Låbbman
Tina Eriksson
2010-03-19 09:15 2010-01 Mathematical Modeling of Market Timing Pablo Ortiz
Johan Welander