Pågående examensarbeten | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Pågående examensarbeten

Här finns en lista med de examensarbeten som just nu skrivs på sts-programmet. Om ditt examensarbete saknas på denna lista behöver du registrera det. Du ändrar information eller bokar tid för presentation genom att kontakta webmastern. De tider som är tillgängliga för presentation hittar du under bokningar. Anmälan som opponent sker genom länken "Anmäl" bredvid respektive examensarbete.

Presentation Beräknat färdigt: Titel Författare Opponent(er)
2019-06 Ekonomisk utvärdering av potentiella teknologier för automatisk frekvensreglering av elnätet Anna Lindgren
Angelica Elvin
2019-06 The functional art of visualising deterministic chatbot conversations Max Karpefors
Anna Lindgren
2019-06 Analysis of multidisciplinary team’s collective actions to ensure ethical implementation of Artificial Intelligence Johanna Fyrvald
Max Karpefors
2019-06 Leveranskvalitet i stora infrastrukturprojekt
Simon Svahn
Anna Jernlund
Fanny Norén
Idah Orebrand
2019-06 Studier i det lågtrafikerade vägnätet
Fanny Norén
Idah Orebrand
Anna Jernlund
Simon Svahn
2019-06 Deep learning for domain-specific entity extraction from concomitant medication reports Arvid Gräns
Markus Elfving
2019-06 Deep learning and sentiment analysis in Swedish social media. Niklas Palm
Frans Larsson
2019-06 Prediktiv analys i människans tjänst Markus Elfving
Arvid Gräns
2019-06 Evaluation of cost efficiency in turning Martin Holgersson
William Eriksson
2019-06 Identifying and Evaluating Components for Human Acceptance of AI-Automated Service Encounters
Joakim Eklund
Fred Isaksson
Karin Eklann
Linn Ansved
2019-06 Tekniker för att skapa sömlösa interaktioner inom telekomsektorn Frida Kornsäter
Axel Iveroth
2019-06 Next Best Action (NBA) - using machine learning to create action plans for customers within the mobile network carrier industry
Martin Regefalk
Emil Sundman
Sara Hane
Madeleine Angergård
2019-06 Exploring ways to enable more efficient triaging of patients through a combined UX and Machine Learning approach.
Linn Ansved
Karin Eklann
Ellen Lindblom
Isabelle Almquist
2019-06 Design and implementation of a data warehouse system for business intelligence analytics: a case study Axel Iveroth
Frida Kornsäter
2019-06 Projektledning inom energisektorn - en utvärderingsstudie av två projekt
Oskar Falkenberg
Emil Högström
Jonas Andersson
Vendela Bernström
2019-06 Seasonal hydrogen energy storage and its possibilities in relation to the power grid and intermittent power generation. Melissa Eklund
Inga Sjöberg
2019-06 Utforskande dataanalys av kommunikationskanaler inom vården
Saranya Silawiang
Alexander Groth
Simon Shadman
Johanna Fyrvald
2019-06 Algorithmic trading surveillance: Indentifying deviating behavior in real time data Frans Larsson
Niklas Palm
2019-06 Satellitladdning a elbussar i Uppsala Joacim Törnqvist
Astrid Haukka
2019-06 Elektrifiering av Uppsalas stadsbussar - lösningar för att hantera kapacitetsbristen i en växande region
Jonas Andersson
Vendela Bernström
Oskar Falkenberg
Emil Högström
2019-06 Algoritmisk snedvridning i Sidas framtida digitaliseringsprocess
Linnea Skärdin
Clara Engman
Alexander Groth
Saranya Silawiang
2019-06 Torque pulsation and vibration analyzes of fast response brushless excitation system with different control strategies Emma Pålsson
Astrid Heed
2019-06 Modeling of indoor temperature effects on energy consumption and costs in residential buildings
Isabelle Almquist
Ellen Lindblom
Linnea Skärdin
Clara Engman
2019-06 Undersökning samt utveckling av ett larmsystem utifrån ett människa-dator perspektiv Astrid Heed
Linus Roxbergh
2019-06 Lösning för ökat kollektivtrafikresande inom Uppsala län
Andreas Ericson
Molle Olson
Joacim Törnqvist
Linda Larsson
2019-06 Implementering av PCM i en kontorsbyggnad
Linda Larsson
Astrid Haukka
Emma Pålsson
Andreas Ericson
2019-06 Tillståndsövervakning av fjärrstyrda distribuerade MV frånskiljare William Eriksson
Jakob Willerström
2019-06 Pattern analysis in user behavior using machine learning
Elsa Bergman
Anna Eriksson
Joakim Eklund
Fred Isaksson
2019-06 Quantitative risk analysis in cybersecurity
Elin Carlsson
Moa Mattsson
Elsa Bergman
Anna Eriksson
2019-06 Predicting Stock Prices from Bank Statement Data using Deep Learning Philip Ejenstam
Salam Jadari
2019-06 Finding wrongly labeled data in datasets Salam Jadari
Philip Ejenstam
2019-05 Prediction of listening behaviour of ads in podcasts
Madeleine Angergård
Sara Hane
Elin Carlsson
Moa Mattsson
2019-05 Tågförares påverkan på simulering av ERTMS Daniel Knutsen
Niklas Segerström
2019-04 Carbon budgets: Modelling CO2 emissions from passenger cars in the municipality of Järfälla, Sweden Jakob Willerstrom
Mathias Alarcón
2019-03-13 11:15 2019-03 Utvärdering av VR-manövrering för en brandrobot Niklas Segerström
Daniel Knutsen
2019-03-13 10:15 2019-03 Modellering av olyckors påverkan på en järnvägsanläggnings driftsäkerhet och livscykelkostnad Maria Ekholm
Madeleine Persson
2019-02-12 12:15 2019-02 Language Classification of Music Using Metadata Linus Roxbergh
Robin Landau
2019-01-30 10:15 2019-01 Driverless vehicles in rural areas - how can new mobility services improve the public transport? Joel Norman
Martin Holgersson
2019-01 Utilize blockchain technology for storing system log files Peder Westerlind
Maria Ekholm
2018-08 Monitoring Financial Transactions: Efficient Algorithms for Streaming Data Andreas Brösemyr Anmäl
2018-07 Implementation of energy efficiency in Swedish households; How different energy price schemes affect energy efficient measures Sofia Malmgren Hedberg
Sofie Mähler
2018-06 Digital Factory: Optimizing an Intelligent Tacting System for Truck Manufacturing Elisabeth Åkerblom
Andreas Brösemyr
2018-03 Actor model evaluation – the impacts and possible enhancement of performance and scalability of a platform from an implementation of an actor model. Sofie Mähler Anmäl
2017-12 Implementering av ny teknik i en organisation Mattilda Lindqvist
Emil Svensson
2017-06 Solar PV Potential within Vattenfall Eldistribution grid Johan Ahlberg
Yama Aziz
2017-03-03 15:15 2017-01 Utveckla en regressionsmodell för att bedöma risken med att köpa bostad baserat på tidsserieanalys Malin Edlert
Viktor Liljequist
2017-01 Möjligheten att anpassa agila metoder till en omfattande verksamhets behovs- och kravprocess Martina Olofsson
Anna Hanstorp
2016-08-29 14:15 2016-06 Risk management and proactive work: An analysis of the work of monitoring systems and incident management Theodora Malmström
Jonas Häggblom
2016-03-10 16:15 2016-01 Differences between real and EU-certified fuel consumption of heavy duty vehicles Magnus Sarenius
Johanna Haglund
2015-08 How ICT impacts the learning environment - a case study of Makerere University Anita Nakagulire Mugenyi Anmäl
2015-03-13 14:15 2015-02 Optimering av energisystem i flerbostadshus Peter Eriksson
Jakob Erson
2015-02 Implementering och utvärdering av Data Mining-metoder och verktyg för Business Intelligence Ivan Starenius Anmäl
2014-08 Improvement of Collapsed Cone dose calculation algorithm Arvid Andersson Anmäl
2014-06-13 11:15 2014-06 Energieffektivisering av Övertorneå Centralskola
Jose Castellanos
Kiah Boriri
Anders Näsman
Kristian Bernström
2014-06-02 11:15 2014-06 Fjärrvärmeproduktion i system med termoelektrisk lagring Emelie Blomqvist
Emma Thulin
2014-04-10 16:15 2014-03 Samverkan i Rakelnätet -Talgruppsprioritering vid parallella händelser Johanna Hultin
Martin Stojanov
2013-06 Introduktionsutveckling för nyanställda i ett divergent företag Martin Neuman Anmäl
2012-09 Teknikanvändning i förskolan Oskar Olsson
Stina Andersson
2012-06 In-Memory technologies and meta data and data quality Jonas Ahne Anmäl
2010-6 Projektering och utveckling av Tydas iPhone-applikation Paul Strömqvist
Magnus Eriksson
2010-09-29 08:15 2010-07 Introducing and evaluating the concept of lean in garment manufacturing Tommy Gerdén Låbbman
Tina Eriksson
2010-03-19 09:15 2010-01 Mathematical Modeling of Market Timing Pablo Ortiz
Johan Welander