Om programmet | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Om programmet

Om Programmet

Vad är STS-programmet?

Är du intresserad av teknikutveckling i ett större perspektiv? På civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle studerar du teknik ur många aspekter. Du studerar inte bara hur teknik konstrueras och fungerar, utan också hur sambanden mellan teknikutveckling och teknikanvändning ser ut i samhället. Utbildningen ger ett tvärvetenskapligt perspektiv på teknisk utveckling och ingenjörerna får en fot i tekniken och den andra i samhällsvetenskap och humaniora.

Läs gärna en fördjupning om STS-programmet eller förstå varför man ska bli STS:are

Ämnesöversikt

Precis som i andra civilingenjörsprogram läser du grundkurser inom matematik, teknik och naturvetenskap. Därutöver ägnas även en stor del av utbildningen åt studiet av teknik utifrån ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt perspektiv, bl.a. företagsekonomiskt, idéhistoriskt och kulturgeografiskt - det så kallade STS-perspektivet.

Årskurs 1

Årskurs 1
Under det första året fokuseras studierna på introduktion och baskunskaper till studier på universitetsnivå. Framförallt läses den matematik som är en grund för teknikstudier på högre nivå. Det ges även en större kurs inom företagsekonomi och en introduktionskurs som ger en grundläggande förståelse för STS-fältet.

Årskurs 2

Årskurs 2
Det andra året fortsätter matematiken, men det är även ett större fokus på kunskaper inom datavetenskap. Inom humaniora läses en kurs inom ekonomisk historia och kulturgeografi som kopplar samman tekniken med historiska och geografiska aspekter.

Årskurs 3

Årskurs 3
Det tekniska fokuset under det tredje året är mot en större profilering mot antingen IT eller energi sektorn. Med hjälp av ett praktiskt projektarbete kompletteras mer teoretiska studier. Inom humaniora läses nu filosofi samt idé- och lärdomshistoria som ger en god kunskap om bland annat teorier om vetenskapligt arbete.

Årskurs 4/5

Årskurs 4 och 5
Under de sista studieåren får studenten möjlighet att skriva en uppsats på C-nivå inom ett av flera humanistiska ämnen att välja bland. Utöver detta spetsas den tekniska profilering till och programmet avslutas med ett tekniskt examensarbete. Det är också flertalet STS-studenter som har läst entreprenörsskolan som avslutning på sina studier.
Om du vill veta mer om vad vi läser kan du se vilka kurser vi läser.

Studiesätt

Programmet har en medveten pedagogisk mångfald, där undervisnings- och examinationsformerna har större variationer än på traditionella civilingenjörsutbildningar.

Till exempel tränas studenten i rapportskrivning, presentationsteknik, diskussionsseminarier och så vidare. Detta innebär ett mer varierat studieliv som också förbereder studenten på många av de situationer han eller hon kommer möta i arbetslivet.

Utlandsstudier

Utbytesprogram finns med väl renommerade universitet i alla världsdelar, bl.a. i USA, Australien och Nya Zeeland. Du kan bedriva utlandsstudier både inom teknisk-, naturvetenskapliga ämnen och inom samhällsvetenskap och humaniora. Studenterna på programmet utnyttjar denna möjlighet i hög grad, uppskattningsvis åker ca hälften av studenterna utomlands någon gång under utbildningens gång.

Läs mer om utlandsstudier

Arbetsmarknad

Allt sedan de första STS studenterna kom ut på arbetsmarknaden har de varit eftertraktade och fått roliga och intressanta arbeten. Bredden i programmet speglas i bredden på STS-ingenjörernas arbetsmarknad. Som utexaminerad STS-are kan du arbeta bland annat med riskanalys, systemutveckling, produktutveckling, miljökonsekvensbeskrivning på företag som Vattenfall, Banverket, Vägverket, GE Healthcare och Accenture.

Läs mer om arbetsmarknaden.

Forskningsanknytning

STS-studenter har förutom sin bredd även möjlighet att specialisera sig inom en mängd områden och kan komma med nya perspektiv. Detta medför goda möjligheter att fortsätta inom den akademiska världen efter examen. Till exempel så har STS:are forskat vidare inom energi/system, solenergi, Global Energy Systems, idé- och lärdomshistoria och företagsekonomi inom Science and Technology Studies Center.