STS Nyheter | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

STS Nyheter

25 feb, 2019

Kortfattat översiktsschema finns att hitta här. Informationen är hämtad från STS-sektionens hemsida.

Måndag 25/2

Lunch

SJ

Den digitala resan

Som marknadsledande tågoperatör så knyter SJ ihop Sverige med 1200 stycken avgångar från 284 stationer varje dag. SJ AB är helägt av svenska staten med uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg, samt är en del av lösningen för att Sveriges klimatmål ska nås. En hållbar...

18 feb, 2019

Välkomna till Telia i Uppsala!

Telia är en av Uppsalas största arbetsgivare inom IT, hos oss jobbar mer än 200 personer med att utveckla, leverera och förvalta vår marknadsledande lösning för kundmötet. De flesta av oss har pluggat i Uppsala och är utbildade civilingenjörer, datavetare, systemvetare och språkteknologer.

Vi bjuder nu in er STSstudenter till vårt kontor för en härlig eftermiddag med casetävling, mingel och en chans för oss att lära känna er så väl som att berätta vad vi gör om dagarna. Som STSstudent finns det många möjligheter på Telia, idag...

18 feb, 2019

Starta en spännande karriär på Sveriges ledande IT-bolag

För dig som snart tar din examen ifrån STS finns möjlighet att söka till Cygate IT akademin, som är ett traineeprogram för dig som vill arbeta inom IT branschen och möjliggöra hur tekniken kan utveckla våra kunders verksamheter.

Traineeprogrammet är på två år och startar i augusti 2019. Programmet innebär en kombination av skarpa kunduppdrag kombinerat med personlig och professionell utveckling. Du kommer att agera som konsult i kundprojekt, arbeta med våra kunder inom leverans och utveckling samt...

15 feb, 2019

STS programmet söker en kursutvärderingsamanuens

Det rör sig om 10% tjänst med att arbeta med kursutvärderingar för STS programmet. Lönen är ca 22 000 kr i månaden på heltid (10% = 2200) beror lite på antal avklarade poäng. Arbetsbelastningen kommer att variera över tid.

Tjänsten innebär att göra i ordning webbaserade formulär, påminna kursdeltagare om att besvara enkäten, presentera och sammanställa resultaten av kursvärderingarna för programrådet och studierådet. Inför varje kursutvärdering bör också samråd med berörd lärare äga rum.

Är du...

10 feb, 2019

LINKÖPINGS UNIVERSITET ledigförklarar tre anställningar som
Doktorander i Hållbara system med inriktning mot miljömanagement och miljöteknik med placering vid avdelningen för Industriell miljöteknik (https://liu.se/organisation/liu/iei/miljo) vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

Arbetsuppgifter
Doktoranderna som får dessa anställningar kommer att genomgå forskarutbildning vid IEI inom...

29 jan, 2019

Hela annonsen finns att hitta genom följande länk, nedan följer ett utdrag.

Project description: Many photovoltaic (PV) systems are applied on buildings connected to local electricity networks. An important issue, especially for larger PV systems, is where the systems should be located and connected for maximum system and resource efficiency. In this project, solar deployment plans that identify the most favorable conditions for new systems based on a variety of parameters...

10 jan, 2019

Äntligen är det dags för studiebesök igen, som vanligt exklusivt för civilingenjörsstudenter inom System i Teknik och Samhälle på Uppsala Universitet. Denna gång besöker vi Utrikesdepartementet, deras inbjudan till STS följer nedan:

"Utrikesdepartementet är det största av Regeringskansliets tio departement. Till UD hör cirka 100 utlandsmyndigheter – ambassader, representationer, delegationer och konsulat – som tillsammans med UD utgör utrikesförvaltningen. Hela utrikesförvaltningen har knappt 2600 anställda, varav cirka 750 personer arbetar på UD i Stockholm. På utlandsmyndigheterna...

13 dec, 2018

Higher Ambition Internship ger dig en kickstart på din karriär. Du skapar värdefulla kontakter och bygger relationer bland såväl deltagande studenter som uppdragsgivare. Tillsammans formar ni ett starkt nätverk som brinner för att hitta lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

För drivna civilingenjörsstudenter som läser i årskurs 3 och årskurs 4 finns nu möjlighet att delta i Higher Ambition Internhip 2019. Som deltagare i vårt internship arbetar du på uppdrag av ett företag eller en myndighet i regionen för att hitta lösningar på skarpa uppdrag. På så sätt får du chansen att...

07 dec, 2018

Ö-nätdrift med småskaliga vattenkraftverk för försörjning av
samhällsviktiga funktioner

SWECO utlyser ett examensarbete i samarbete med Uppsala Universitet och en referensgrupp
bestående av Svenska Vattenkraftföreningen, Ålem Energi AB, BEVI, TURAB, Hörle Energi AB,
Värnamo Energi AB, Ljungby Energi AB med flera.

Bakgrund

I södra Sverige där befolkningstätheten och därmed elförbrukningen är högre är
vattenkraftverken ofta småskaliga. Det finns omkring 1700 styck småskaliga vattenkraftverk
totalt i Sverige med en effekt på max 1,5 MW....

03 dec, 2018

Proposed Title: Identifying effective transport systems and logistics for new sanitation systems that produce fertilisers from human wastes.
Credits: 30 credits
Level: Advanced
Subject: Technology or Environmental Science
Start: January 2019 or later


Läs det bifogade dokumentet för mer information.