STS Nyheter | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

STS Nyheter

23 sep, 2017

I samband med invigningen av Upptech den 27:e september anordnas ett lunchseminarium för studenter under temat ”Livet efter examen”. Under seminariet får åhörarna lyssna till alumner från Ericson, Vattenfall, Volvo och ÅF diskutera vad som är av betydelse för företag idag, vad studenter bör tänka på och vilka fördelar Uppsalastudenter har när de kommer ut på arbetsmarknaden. Allt sker i Siegbahnsalen och det bjuds på lunchmacka! Anmälan görs på länken nedan.

...

19 sep, 2017

Tid: Tisdagen den 3 oktober klockan 15.15
Plats: Ångström 4001

19 sep, 2017

Tid: Måndagen den 25 september
Plats: Ångström 2004

13:15 Inledning - Elísabet Andrésdóttir
13:20 Tillämpad statistik - Tilo Wiklund
13:25 Statistisk riskanalys - Tilo Wiklund
13:30 Statistisk maskininlärning - Fredrik Lindsten
13:35 Projekt i infrastruktursystem - Joakim Widen
13:40 Användarcentrerad systemdesign - Mats Lind
13:45 Energisäkerhet i lokala och globala energisystem - Mikael...

19 maj, 2017

Nu har ännu ett examensarbete på STS programmet inom trafikområdet fått pris – denna gång inom järnvägsbranschen!

För mer information

http://swedtrain.org/swedtrain-tycker/swedtrains-examenspris/

Ett stort grattis till Malin Jakobsson och Amanda Lindström!

10 apr, 2017

STS - AMANUENS!
STS programmet söker en amanuens som ska designa, utveckla och underhålla programmets
hemsida och annat informationsmaterial som rör programmet, samt e-mail listor till studenter.

Det rör sig om 10%-tjänst (dvs motsvarande en halvdag i veckan) med tillträde den 1 maj 2017.
Lönen är 20.600 i månaden på heltid (10% = 2060 kr) eller eventuellt lite högre beroende på antal erhållna poäng .
Arbetsbelastningen kommer att variera över olika perioder. Den som innehar tjänsten ska ha regelbunden kontakt med studierådet samt programansvarig.
...

10 apr, 2017

Två STS-are Otto Hedenmo och Per Enarsson har den 6 april 2017 tagit emot Trafiktekniska föreningens pris för bästa examensarbete!
Ett stort grattis till Otto och Per önskar vi från STS programmet!

"Otto Hedenmo och Pär Enarsson presenterar i sitt examensarbetet en gedigen studie av olika lösningar för de trafikala utmaningar som en ny kryssningskaj i Visby hamn för med sig. De presenterar sitt tillvägagångssätt på ett sakligt och seriöst sätt i en välpresenterad och lättillgänglig rapport. Genom intervjuer och analyser har de identifierat ett antal lösningar på...

06 mar, 2017

Snart är det dags för STS årliga informationsdag för alla programstudenter. Boka in den 22e mars i kalendern och se hela schemat här!

Plats: Siegbahnsalen, Ångström
Tid: 9:15 – 17:00

Ettor: 11:15 – 13:15
Tvåor: 9:15 – 13.15
Treor: 11:15 – 17:00
Fyror: 11:15 – 14:00

17 feb, 2017

Idag, fredag 17/2 drar STS karriärvecka "Se Möjligheterna" igång! Veckan startar med lunchföredrag om hur man löser case efterföljt av case-utmaningar. Veckan som följer kommer vara fylld med lunchföredrag från olika företag samt inspirationsföreläsningar. Det blir också studiebesök på både Google och Spotify. Det hela avslutas med en traditionsenlig sittning för alla på STS-programmet.

Se hela schemat med alla event på SM-veckans nya hemsida här!

13 feb, 2017

Upptech söker utåtriktade, inspirerande och engagerade studenter som vill representera sina program och prata om teknik med skolelever, lärare och allmänheten i vår monter på SciFest 9-11 mars. Upptech vill höja intresset för och kunskapen om teknik och, på lång sikt, få fler studenter till våra utbildningar.

Man anmäler sig/söker jobbet sig på https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/lediga-jobb/-/jobb/134145

Och skriver i sin ansökan att...

13 jan, 2017

ABB har inlett ett samarbete med organisationen Unga Forskare. ABB kommer att dela ut ett stipendium till en student som innebär att han/hon får utföra ett åtta veckor långt forskningsprojekt på Corporate Research och dessutom få lön för det, värde ca 45 000 kr!

Nan får prova på att forska ganska fritt hos ABB under en sommar men med väldigt bra resurser. Man styr själv vad man vill jobba med.

https://www.ungaforskare.se/stipendier-universitetet/...