Vill bygga bro mellan teknik och humaniora | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Vill bygga bro mellan teknik och humaniora

Målet med Kulturveckan är att bygga broar mellan teknik och humaniora, berättar studenten Adam Eriksson, en av fyra idékläckare och projektledare.

Det är fyra studenter på STS-programmet som tycker att det saknas utrymme för diskussioner om till exempel form och kreativitet som har grundat kulturveckan.

Gå gärna in på evenemanget på Facebook eller artikeln på UNT för att läsa mer:

Facebook: https://www.facebook.com/events/464808120588650/

UNT: http://unt.se/kultur-noje/vill- bygga-bro- mellan-teknik- och-
humaniora-4946811.aspx