Uppdrag för STS:are som går IT-inrikting | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Uppdrag för STS:are som går IT-inrikting

Uppdrag: Databas för energianvändningsdata

Nu kan du hjälpa till att bidra till utvärderingen av energibesparingspotentialen i Sveriges byggnadsbestånd!

Byggnader utgör ungefär 35 % av Sveriges totala energianvändning och det finns en stor potential för energibesparande åtgärder. Vår forskargrupp studerar
energianvändningen i den bebyggda miljön och energianvändningens samverkan med
energisystemet. Vi har nyligen tagit del av ett nytt dataset och skulle vilja ha hjälp att skapa en databas för att underlätta analys och hantering av dessa data.

Bifogat nedan finns mer information om uppdraget och ett exempeluttag:

BilagaStorlek
Databasuppdrag-uppdrag.pdf393.19 kB
Exempeluttag.xlsx18.05 kB