SWECO söker STS-are till examensarbete | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

SWECO söker STS-are till examensarbete

Ö-nätdrift med småskaliga vattenkraftverk för försörjning av
samhällsviktiga funktioner

SWECO utlyser ett examensarbete i samarbete med Uppsala Universitet och en referensgrupp
bestående av Svenska Vattenkraftföreningen, Ålem Energi AB, BEVI, TURAB, Hörle Energi AB,
Värnamo Energi AB, Ljungby Energi AB med flera.

Bakgrund

I södra Sverige där befolkningstätheten och därmed elförbrukningen är högre är
vattenkraftverken ofta småskaliga. Det finns omkring 1700 styck småskaliga vattenkraftverk
totalt i Sverige med en effekt på max 1,5 MW. Huvuddelen av dessa ligger i södra Sverige där
befolkningstätheten och därmed elförbrukningen är hög.
Konstruktionen är vanligen sådan att regleringen sker med hjälp av en motvikt (stängning) och
en oljepump (öppning) utan ackumulerad tryckolja. Aggregaten kan därför inte öppna
ledskenorna tillräckligt snabbt för att klara av att reglera så att en frekvensreglering av nätet är
möjlig. Därmed kan aggregaten inte köras på eget nät (så kallad ö-drift).
Denna utredning fokuserar främst på beredskapsskäl vilket har blivit mer intressant på senare
tid. Syftet är att undersöka möjligheter att driva lokala nät som kan ge elförsörjning till
samhällsviktiga funktioner.

Vill du veta mer om arbetet och vem du ska kontakta för att ansöka? Läs vidare i det bifogade dokumentet.

BilagaStorlek
Utlysningstext_PM.pdf16.68 kB