Studiebesök hos Utrikesdepartementet | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Studiebesök hos Utrikesdepartementet

Äntligen är det dags för studiebesök igen, som vanligt exklusivt för civilingenjörsstudenter inom System i Teknik och Samhälle på Uppsala Universitet. Denna gång besöker vi Utrikesdepartementet, deras inbjudan till STS följer nedan:

"Utrikesdepartementet är det största av Regeringskansliets tio departement. Till UD hör cirka 100 utlandsmyndigheter – ambassader, representationer, delegationer och konsulat – som tillsammans med UD utgör utrikesförvaltningen. Hela utrikesförvaltningen har knappt 2600 anställda, varav cirka 750 personer arbetar på UD i Stockholm. På utlandsmyndigheterna arbetar drygt 500 utsända tjänstemän från UD tillsammans med cirka 1300 lokalt anställda.

I arbetet som diplomat ingår bland annat att bistå svenska medborgare utomlands, att främja svenska intressen utomlands och att analysera utvecklingen i länder och regioner. I uppdraget ingår att tjänstgöra såväl i Stockholm som i olika delar av världen där Sverige är representerat, inklusive i länder med relativt krävande levnadsförhållanden. Arbetet inom utrikesförvaltningen spänner över ett brett spektrum och kräver breda intressen och kunskaper. I dagens läge, där teknik spelar en allt större roll i samhället, blir teknisk förståelse en allt viktigare komponent för att kunna analysera skeenden och verka för att rätt beslut fattas. Mot denna bakgrund ser vi fram emot att välkomna detta studiebesök från civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle för en givande eftermiddag. Varmt välkomna till UD!"

Datum: Onsdag 6 februari
Tid: Bussen avgår från Ångströmslaboratoriet 13:30 och återvänder mot Uppsala kl 17:15
Vad kan jag förvänta mig: Träffa civilingenjörer som arbetar på UD, lära sig om UDs verksamhet och en möjlighet att ställa många frågor till riktigt häftiga människor.
Kostnad: Helt gratis!
För vem: STS Studiebesök är exklusivt för STS-studenter. Detta studiebesök passar STS:are intresserade av utrikespolitik, oavsett årskurs och inriktning.

Anmälan: https://goo.gl/forms/w1wVk4Q1VQnjoGK53