STS-are sökes för doktorandtjänst i Miljövetenskap | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

STS-are sökes för doktorandtjänst i Miljövetenskap

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Utöver att delta i avdelningens forskarutbildning kommer doktoranden delta i Forskarskolan Energisystems gemensamma kurser och aktiviteter.

Anställningen utlyses som en del av projektet ”Koldioxidneutral industri ur ett tvärvetenskapligt systemperspektiv”, med finansiering av Energimyndigheten. Det tvärvetenskapliga, men främst samhällsvetenskapliga, projektet analyserar förutsättningarna att nå nettonegativa utsläpp av koldioxid i Sverige och Norden med speciell inriktning mot en gemensam infrastruktur för Sverige och Finland. Forskningen kommer att omfatta policyanalys, intervjuer med aktörer från politiken, myndigheter och industri, och historiska fallstudier. Projektet, som även kommer att utföras i nära samarbete med en
projektgrupp på Kungliga Tekniska Högskolan, bidrar med kunskap om hur tekniken Bioenergy with carbon capture and storage (BECCS) kan integreras i svenska industrier och energisystem. Till arbetet hör att skriva vetenskapliga artiklar på engelska, ensam och tillsammans med medarbetare i forskargruppen.

Forskningsområden som är aktuella är:
- Energi-, miljö- och klimatpolitik
- Carbon capture and storage (CCS)
- Energiintensiv industri

Länk till annonsen: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=8976&rmlang=SE