STS-are sökes för doktorandtjänst! | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

STS-are sökes för doktorandtjänst!

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Utöver att delta i avdelningens forskarutbildning kommer doktoranden delta i Forskarskolan Energisystems gemensamma kurser och aktiviteter.

Anställningen utlyses som en del av projektet “Urban Refinery”, som är ett av fyra nya samverkande tvärvetenskapliga projekt inom Forskarskolan Energisystem. Projektet Urban Refinery är fokuserat på att bättre nyttja existerande infrastruktur för avfallsbehandling och att utveckla innovativa system och processer för att effektivare kunna nyttja avfallets potential som energibärare och råvara. Doktoranden vid Linköpings universitet (LiU) kommer att arbeta i nära samverkan med två doktorander anställda vid Luleå tekniska universitet (LTU).

Projektet omfattar främst samhällsvetenskaplig forskning kring avfallssystemet som sociotekniskt system. Fokus ligger på de aktörer som skulle kunna spela en nyckelroll i omställningen till ett mer hållbart utnyttjande av avfallssystemets flöden, och hur möjligheten att åstadkomma omställning beror på lagar, styrmedel och visioner. Projektet bygger på idén om att avfall är en resurs som kan återföras till samhällets kretslopp, vilket knyter forskningens fokus till ämnesområden som “urban mining” och cirkulär ekonomi. Forskningen omfattar såväl utförande av intervjuer och analys av dessa, som insamling av dokument och kvalitativ texttolkning.

En viktig del i projektet är nätverkande med externa aktörer. Arbetet kommer att ske i dialog med industri- och samhällsaktörer inom avfalls- och energisektorn, och i nära samarbete med de andra projekten i forskarskolan. Det finns även möjlighet att arbeta vid utländska lärosäten under en del av projektet.

Länk till annonsen: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=8631&rmlang=SE