STS – AMANUENS för hemortsbesök! | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

STS – AMANUENS för hemortsbesök!

STS programmet planerar en storsatsning på hemortsbesök. Vi ska därför anställa en amanuens som organiserar och planerar besöken, samt informationsmaterial mm som krävs.

Det innebär bland annat följande:

- Skapa och upprätthålla en kontakt med teknat och deras organisation för hemortsbesök
- Se till att det finns marknadsföringsmaterial
- Marknadsföra att vara hemortsambassadör för STS studenter
- Skapa en lathund för hur besöken ska gå till och vad som krävs
- Informera tilltänkta hemortsambassadörer och finnas till för stöd och hjälp
- Göra egna hemortsbesök
- Ha god kontakt med sektionens marknadsföringsgrupp

Det rör sig om 10%-tjänst (dvs motsvarande en halvdag i veckan) med tillträde den 1 juni 2018.

Lönen är 20.600 i månaden på heltid (10% = 2060 kr) eller eventuellt lite högre beroende på antal erhållna poäng .

Arbetsbelastningen kommer att variera över olika perioder.

Är du intresserad av tjänsten, så anmäl ditt intresse till Elísabet Andrésdóttir (elisabet.andresdottir@angstrom.uu.se) SENAST onsdagen den 16 maj. Skriv gärna något om varför du är intresserad och något om varför du tror att du passar för uppgiften. Har du tidigare relevanta meriter, så uppge gärna dem också. Glöm inte att ange en adress, epost och framför allt telefonnummer där vi kan nå dig.

Har du frågor, så är du välkommen att höra av dig till Elísabet