Projektgrupp för hemsideutveckling sökes | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Projektgrupp för hemsideutveckling sökes

Projektets syfte

För att STS-programmet ska kunna visa sig från sin bästa sida och attrahera såväl potentiella arbetsgivare som blivande studenter är det extremt angeläget att programmets digitala närvaro i form av hemsidan är både inbjudande och professionell. Detta projekt att omforma programmets hemsida blir ett väldigt viktigt steg i denna utveckling.

Läs mer i bilagan nedan.

BilagaStorlek
Amanuenser sökes till hemsideprojekt.pdf218.76 kB