Informationsdag 26/3 | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Informationsdag 26/3

Informationsdag på STS programmet måndagen den 26 mars 2018
Siegbahnsalen, Ångström

09:15 - 11:15 Tvåor:
Information om valbara kurser i åk 3:

09:15 Allmän information Elísabet Andrésdóttir

IT profilering
09:20 Algoritmer och datastrukturer I, 5hp Parosh Abdulla
09:25 Gränssnittsprogrammering med användp. Mikael Laaksoharju
09:30 Databasteknik I Jan Kudlicka
09:35 Distribuerade informationssystem 5hp Per Gunningberg
09:40 Självständigt arbete, 15hp Dave Clarke
09:50 Frågestundmed lärare
10:00 Fika

Energiprofilering
10:15 Energisystemfysik, 10hp Erik Andersson-Sunden
10:25 Elektromagnetism och elkraftteknik, 10hp Mikael Bergkvist
10:35 Självständigt arbete, 15hp Joakim Widén
10:45 Frågestund med lärare

10:55 Äldre studenter svarar på frågor

11:15-12:15 Gemensam information och inspiration för samtliga STS studenter

12:15-13:15 Lunch med postersession utanför Siegbahnsalen (Drivhuset, Entreprenörskolan, Tek-nat
utlandsstudier, IT utlandsstudier, Internationella kansliet, IASTE, MFS (genom ISP) mm)

13:15 Treor och fyror:
Information om valbara kurser under hösten i åk 4-5

Höstens kurser åk5
13:15 Allmän information Elísabet Andrésdóttir
13:20 Industriell projektledning, 5hp Marcus Lindahl
13:25 Artificiell intelligens, 5hp Michael Ashcroft
13:30 Empirisk modellering, 10hp Bengt Carlsson
13:35 Energieffektivisering, 5hp Joakim Widén
13:40 Komplexa system i teknik och samhälle, humaniora, 5hp Jenny Beckman
13:45 Komplexa system i teknik och samhälle, teknik, 10hp Jens Engström
13:50 Frågestund med lärare

Höstens kurser åk4
14:05 Reglerteknik II, 5hp Hans Norlander
14:10 Optimeringsmetoder, 5hp Di Yuan
14:15 IT system och människor i samspel, 5hp Anders Jansson
14:20 Elektriska nätet som system, 10hp Mikael Bergkvist
14:30 Informationsutvinning I, 5hp Kjell Orsborn
14:35 Säkra datorsystem, 5hp Björn Victor
14:40 Frågestund med lärare

14:45 Fika

15:00-17:00 Treor:
Paneldebatt och information om uppsatskurserna inom hum/sam Nikolas Glover
Lärare & studenter
Företagsekonomi Anna Bengtsson
Kulturgeografi Cecilia Bygdell
Ekonomisk historia Fredrik Sandgren
Filosofi Sebastian Lutz
Idé- och lärdomshistoria Jenny Beckman