Exjobbare sökes, utveckling av mikro-grid | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Exjobbare sökes, utveckling av mikro-grid

Förnybart Mikro-Grid

Vi söker 1 alternativt 2 examensarbeten inom
Mikro-Grid för förnybart off-Grid system

Bakgrund

Vid avdelningen arbetar vi med olika koncept för förnybar elgenerering. Vid dessa används elektriska maskiner och kraftelektronik. Vi vill öppna upp för 1 eller 2 examensarbeten (30Hp) alternativt 2 examensarbeten (15Hp) inom gruppen som vill arbeta med utveckling av konkret mikro-grid (”mikronät”) system för förnybar energi, med lokal lagring, förnybara källor och lokal konsumtion.

Examensarbetet utförs i 4 delar där syftet är att:
Utvärdera olika typer system med avseende på BMS (battery management system) och laststyrning. Välja system.
Utveckla elsystem för styrning av laddning från källor och last
Välja lämplig solcells-system.
Konstruera ett mikro-grid med de förnybara källorna, valda system för tillgänglig lagring och aktuell last.
Målet med projektet är att få ett litet men komplett mikro-grid system funktionsdugligt så att det kan användas i vidare examensarbeten och forskning. Detta innebär att projektet bli mycket tillämpat.

Din profil

Vi söker personer som är drivna och intresserade av praktiskt arbete i Lab med sikte på att kunna installera en prototyp i fält vid projektets slut. Gärna erfarenhet från att konstruera eller installera konkreta system med inriktning mot elkraft och viss programmerings intresse.
Lämplig bakgrund: F, E, ES, STS eller EI

Vi kan erbjuda en stimulerande arbetsmiljö i en kreativ grupp. Medverkan i projekt som leder hela vägen till installation. Du kommer att arbeta nära handledarna och övriga i projekten som mynnar ut i konkreta testinstallationer.

Kontakta Hans.Bernhoff@angstrom.uu.se för mer info eller sök direkt genom att skicka in CV + betygs-utdrag