Driverless vehicles in rural areas - how can new mobility services improve the public transport? | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Driverless vehicles in rural areas - how can new mobility services improve the public transport?

Information
Joel Norman
Beräknat färdigt: : 
2019-01
Handledare: 
Albin Engholm
Handledares företag/institution: 
Integrated Transport Research Lab (ITRL)
Ämnesgranskare: 
Anna Pernestål Brenden
Presentation
Presentatör: 
Joel Norman
Presentation: 
2019-01-30 10:15
Opponent(er): 
Martin Holgersson

Om du behöver tillgång till kontaktuppgifter för författare eller opponenter, kontakta webmaster.

Abstract: 
Transportsektorn står idag inför flera tekniktransformationer, en av dessa disruptiva tekniker är automation. Med förarlösa fordon väntas tillgängligheten öka och priserna sjunka, vilket innebär en utmaning i form av ökad trafik och mer utsläpp. För att uppnå en mer hållbar transportsektor behöver dagens transportutmaningar lösas och där kan förarlösa fordon ha en viktig roll. Dagens utmaningar skiljer sig mellan stads- och landsbygdsmiljöer men den mesta forskningen om förarlösa fordon fokuserar på stadsmiljöer, trots att fördelarna kan vara större på landsbygden. Kollektivtrafik genererar mindre utsläpp än privatbilar tack vare fler passagerare per fordon och är således mer hållbart. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka hur förarlösa fordon kan användas på landsbygden för att förbättra kollektivtrafiken. Dagens transportsystem är anpassat efter bilanvändaren vilket gjort det svårt att bedriva en kvalitativ kollektivtrafik på landsbygden. Lägre befolkningstäthet och längre avstånd på landsbygden har lett till finansiella utmaningar för kollektivtrafiken. Utan förarkostnader skulle kollektivtrafiken kunna utvecklas. Istället för att bussar ska åka in i varenda by på landsbygden kan dessa rutter rätas ut och personer kan matas med förarlösa fordon från det nya stråket till de närliggande orterna. Detta skulle öka upptagningsområdet och minska restiden för de som bor långt ifrån centralorten i kommunerna. Där befolkningstätheten är lägre kan en samåkningstjänst användas för att minska bilägandet. Dessa mobilitetstjänster modellerades utifrån verkliga data över områden med relevanta problem.