Energieffektiviserande åtgärder i flerbostadshus | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Energieffektiviserande åtgärder i flerbostadshus

Information
Maria Nilsson
Beräknat färdigt: : 
2018-06
Handledare: 
Johan Odhagen
Handledares företag/institution: 
Uppsalahem
Ämnesgranskare: 
Annica Nilsson
Presentation
Presentatör: 
Maria Nilsson
Presentation: 
2018-06-08 13:15
Lokal för presentation: 
Å64119
Opponent(er): 
Timo Palokangas

Om du behöver tillgång till kontaktuppgifter för författare eller opponenter, kontakta webmaster.

Abstract: 
Arbetet syftar till att ta fram förslag på energieffektiviserande åtgärder som kan användas för att sänka varmvattenförbrukningen samt energianvändningen för uppvärmning av tappvarmvatten i flerbostadshusen i Gamla studentstaden, Uppsala. I arbetet har en kvantitativ metod tillämpats där simuleringar och beräkningar använts för att bestämma respektive åtgärds påverkan på områdets energianvändning. Resultatet visar att de åtgärder som undersökts kan sänka områdets energianvändning.
BilagaStorlek
1806_Maria_Nilsson.pdf1.19 MB