Hur kan smarta kontrakt användas inom core banking? En studie om blockchain-tekniken | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Hur kan smarta kontrakt användas inom core banking? En studie om blockchain-tekniken

Information
Sarah Holmstedt
Malin Örnberg
Beräknat färdigt: : 
2018-06
Handledare: 
Andreas Eliasson
Handledares företag/institution: 
Applicon
Ämnesgranskare: 
Björn Victor
Presentation
Presentatör: 
Sarah Holmstedt
Presentation: 
2018-06-14 15:15
Presentatör 2: 
Malin Örnberg
Presentation 2: 
2018-06-14 16:15
Lokal för presentation: 
Å64119
Opponent(er): 
Jenny Wikström
Opponent(er): 
Erika Karlsson

Om du behöver tillgång till kontaktuppgifter för författare eller opponenter, kontakta webmaster.

Abstract: 
Syftet med examensarbetet är att undersöka vad svenska banker har för inställning till blockkedjetekniken och smarta kontrakt samt att hitta en process inom core banking som bankerna anser kan effektiviseras genom implementation av ett smart kontrakt. När en process har valts ut modelleras den med hjälp av ett flödesdiagram som kartlägger informationsflödet och utefter det ska en utförlig implementationsmodell innehållandes bland annat kravställning göras för plattformen Corda. Följande frågor besvaras: - Vad är bankernas inställning till blockkedjetekniken och smarta kontrakt? - Vilka processer inom core banking skulle gynnas av implementation av smarta kontrakt? Presentationen kommer att ge en genomgång av vad blockchain är och hur tekniken fungerar. En sammanställning av bankernas syn på blockchain och deras arbete med tekniken idag tillsammans med de utmaningar de står inför kommer att presenteras. Tillsist kommer en implementationsmodell över den process som framtagits som mest lämpad att presenteras tillsammans med en utvärdering av processen med ett smart kontrakt jämfört med dagens process.
BilagaStorlek
1808_holmstedt_ornberg.pdf2.7 MB