Riskhantering vid markanvisning - Ett riskhanteringsarbete om utvecklingen av hållbara städer | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Riskhantering vid markanvisning - Ett riskhanteringsarbete om utvecklingen av hållbara städer

Information
Mika Bäckelie
Beräknat färdigt: : 
2018-06
Handledare: 
Joakim Almén
Handledares företag/institution: 
WSP Sverige
Ämnesgranskare: 
Anders Arweström Jansson
Presentation
Presentatör: 
Mika Bäckelie
Presentation: 
2018-06-11 16:15
Lokal för presentation: 
Å64119
Opponent(er): 
Carolina Norberg

Om du behöver tillgång till kontaktuppgifter för författare eller opponenter, kontakta webmaster.

Abstract: 
Examensarbetet handlar om hur riskhanteringsprocessen ser ut vid kommunal planläggning av nya statsutvecklingsprojekt. Vidare undersöks hur riskhantering kan integreras med markanvisningsprocessen för att uppnå en mer effektiv hållbar statsutveckling med avseende på riskfrågor.