En analys av förvaltningsmodellen på Nya Karolinska Solna | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

En analys av förvaltningsmodellen på Nya Karolinska Solna

Information
Alexander Ullén
Lucas Wiik
Beräknat färdigt: : 
2018-06
Handledare: 
Niclas Löf
Handledares företag/institution: 
Coor
Ämnesgranskare: 
David Lingfors
Presentation
Presentatör: 
Alexander Ullén
Presentation: 
2018-06-11 08:15
Presentatör 2: 
Lucas Wiik
Presentation 2: 
2018-06-11 09:15
Lokal för presentation: 
Å64119
Opponent(er): 
Martin Koch
Opponent(er): 
Max Hamrén

Om du behöver tillgång till kontaktuppgifter för författare eller opponenter, kontakta webmaster.

Abstract: 
Syftet med denna rapport är att ta fram ett arbetssätt för uppföljning av förvaltningsmodellen på Nya Karolinska Solna. Förvaltningsmodellen används för att beräkna NKS:s förväntade energianvändning och sätta ett målvärde för vad den faktiska energianvändningen ska understiga. Ett förslag till förfarande av förvaltning har tagits fram och sedan applicerats på ett kliniskt driftsatt våningsplan på sjukhuset. Metoden som tagits fram och använts vid förvaltningsförfarandet inkluderade praktiska mätningar av värme och kyla samt simuleringar av våningsplanet. Förvaltningsmodellen har kalibrerats med avseende på internlaster, tidsscheman och luftflöden för att anpassa modellen efter verkliga förhållanden. Resultaten har sammanställts genom att undersöka hur respektive parameter påverkar den slutgiltiga korrelationen mellan faktisk och simulerad energianvändning. Utefter detta har brister och förbättringspotential kring både förvaltningsförfarandet och resultatet analyserats.
BilagaStorlek
1807_Alexander_Ullen_Lucas_Wiik.pdf3.1 MB