Drivmedelsstrategi för kollektivtrafiken i Uppsala län - införande av elbussar i stadstrafiken | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Drivmedelsstrategi för kollektivtrafiken i Uppsala län - införande av elbussar i stadstrafiken

Information
Charlotta Sahlström
Karin Salander
Beräknat färdigt: : 
2018-06
Handledare: 
Dennis Solid
Handledares företag/institution: 
Kollektivtrafikförvaltningen UL
Ämnesgranskare: 
Joakim Munkhammar
Presentation
Presentatör: 
Karin Salander
Presentation: 
2018-06-18 10:15
Presentatör 2: 
Charlotta Sahlström
Presentation 2: 
2018-06-18 11:15
Lokal för presentation: 
Å64119
Opponent(er): 
Samuel Wennlund
Opponent(er): 
Rebecca Grill

Om du behöver tillgång till kontaktuppgifter för författare eller opponenter, kontakta webmaster.

Abstract: 
Sverige har som målsättning att minska användning av fossila drivmedel med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Det händer mycket på marknaden för biodrivmedel och de senaste åren har det blivit allt mer attraktivt att införa elbussar i stadstrafik. Syftet med examensarbetet är att ta fram en strategi för användning av drivmedel i kollektivtrafiken i Uppsalas stadstrafik. I studien undersöks införandet av depåladdade elbussar i stadstrafiken. Rapporten innehåller en diskussion kring de förutsättningar och risker som finns med respektive drivmedel som är beslutade i kollektivtrafikens handlingsplan för fossilfrihet. En riskanalys för biodiesel, biogas och el har genomförts. Utifrån analysen har sedan ett förslag på en strategi tagits fram för införande av elbussar. Strategin utgår från den nuvarande stadstrafikens utbytestakt av fordon för att successivt förändra fordonsflottan. Resultatet visar att biogasen fortfarande kommer att ha en roll i Uppsalas stadstrafik tillsammans med eldrift. Biodiesel kan troligtvis komma till bättre användning inom andra områden i transportsektorn för att Sverige ska nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.
BilagaStorlek
1806_Karin_Salander_Charlotta_Sahlström.pdf1.89 MB