Energibesparningar på sjukhus i Västra Götalandsregionen genom minskad förbrukning av verksamhetsel | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Energibesparningar på sjukhus i Västra Götalandsregionen genom minskad förbrukning av verksamhetsel

Information
Alvin Hilmersson
Beräknat färdigt: : 
2018-06
Handledare: 
Anders Grahl
Handledares företag/institution: 
Sweco Systems AB
Ämnesgranskare: 
Cajsa Bartusch
Presentation
Presentatör: 
Alvin Hilmersson
Presentation: 
2018-06-11 13:15
Lokal för presentation: 
Å64119
Opponent(er): 
Niklas Dahlin

Om du behöver tillgång till kontaktuppgifter för författare eller opponenter, kontakta webmaster.