Klusteranalys av tidsseriedata för prediktion och analys av hushålls elförbrukning | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Klusteranalys av tidsseriedata för prediktion och analys av hushålls elförbrukning

Information
Arvid Högberg
Beräknat färdigt: : 
2018-01
Handledare: 
Daniel Lindén
Handledares företag/institution: 
Tibber
Ämnesgranskare: 
Rolf Larsson
Övrigt: 
Sekretessbelagt
Presentation
Presentatör: 
Arvid Högberg
Presentation: 
2018-01-15 13:15
Lokal för presentation: 
Å64119
Opponent(er): 
Axel Lindegren

Om du behöver tillgång till kontaktuppgifter för författare eller opponenter, kontakta webmaster.