System i teknik och samhälle: introduktion | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

System i teknik och samhälle: introduktion

Poäng: 
6 hp
Årskurs: 
Årskurs 1
Period: 
Period 1