Kontakt | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Kontakt

Studievägledare

Daniel Noreland
Tel: 070-1679085
studievagledare-sts@uadm.uu.se

Kontakta studievägledaren när du har frågor om kurser, tillgodoräknande, uppehåll och inriktiningarna. Kontrollera först att du inte hittar svar på din fråga på studievägledarsidan

Studenter på programmet

Elsa Bergman, ordförande för styrelsen, sts-ordf@utn.se
Sebastian Zgryzniak, studierådsordförande, sts-sr@utn.se
Lisbet Ersson, sekreterare, sts-sekreterare@utn.se

Alumnansvariga

Hemsida www.stsalumn.se
Mail stsalumn@gmail.com

Webamanuens

Alvin Hilmersson sts-webmaster@utn.se eller via kontaktformulär

Kontakta webmastern vid frågor om hemsidan, sts-listorna och annat IT relaterat.

Programsamordnare

Elísabet Andrésdóttir
Institutionen för teknikvetenskaper (Ångströmlaboratoriet)
rum Å11202
Tel 018-471 32 22
elisabet.andresdottir@angstrom.uu.se