C-uppsatser | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

C-uppsatser

Samtliga studenter på STS-programmet skriver en C-uppsats i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne under höstterminen i årskurs 4. Under vilken institution man väljer att skriva C-uppsatsen är upp till studenten, vilket leder till breda valmöjligheter.

En sammanställning av exempel på examinerade C-uppsatser finns samlade nedan (under respektive institution).

Ekonomisk-historia

Allemo, Erik: Strukturkris och teknikövergång - En studie av Ångpanneföreningens utveckling under början av 1900-talet. 2008.

Andreasson, Olle: The Good, the Bad and the Ugly - Post-war privatization in Bosnia and Herzegovina, 2007, MFS.

Kulturgeografi

2014: Lokalisering av en framtida klädproduktion, Textil- och designstudenters visioner för en produktionsplats, Av: Felicia Bohm och Lovisa Ellegren

2014: Vad händer med infrastrukturen i kommuner som minskar i befolkning? Urban mining och strategier för hantering av infrastruktur i tre svenska kommuner , Klara Häger och Linda Thell

Idé- och lärdomshistoria

Arnborg, Per: Frida Stéenhoff – farlig för moralen? En undersökning avmottagandet av Frida Stéehoffs feministiska idéer 1896-1905.

Eckardt, Lillemor: Hon ska bli ingenjör - Hur svenska universitet och högskolorutformar sitt informationsmaterial för att locka fler studenter till tekniska utbildningar.

Filosofi

Lindahl, Mikael: Biologism - Kan biologismen rättfärdigas vetenskapligt?

Swaling, Vidar Hedtjärn: "System" - ett bärande begrepp? En kritik av systembegreppet inom teknik- och vetenskapssociologin.

Företagsekonomi

Galvenius, Hugo (2013): ”Showrooming”: -Hur påverkas handeln då den fysiska butiken reduceras till en utställningslokal?, Kandidatuppsats, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Ekström, Johan & Fransson, Moa (2014): Det är kul att du kallar det kulturskillnader – jag ser det mest som problem, Kandidatuppsats, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet