Avslutade Examensarbeten | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Avslutade Examensarbeten

Nedan presenteras en lista med de examensarbeten som har avslutats på STS-programmet.

Antal examensarbeten: 354
Presentationsorteringsikon Titel Författare Företag/institution
2019-02-28 13:15 Assessment of the contribution of off grid renewable energy to resilience
Mathias Alarcon
Robin Landau
FUNDASAL, El Salvador
2019-01-11 13:15 Projektledares möjlighet att arbeta med hållbarhet -ett arbetssätt eller personliga värderingar Aron Larsson WSP Sverige
2019-01-09 15:15 Framtidens mobila betalningslösningar i svensk handel
Katarina Holmqvist Evans
Ebba Holmström
KPMG Digital Transformation and Innovation
2019-01-09 14:15 Autonoma fordon och last mile-tjänster i kollektivtrafiken Felicia Hökars Sweco AB
2019-01-09 13:15 Integration of off-grid systems in households Amelie Bennich Stockholm Environment Institute
2018-12-14 13:15 Likströmsnät i byggnader: En undersökning av ett potentiellt energi- och resurseffektivare elsystem Samuel Wennlund Incoord
2018-08-31 13:15 Maskininlärning inom kundanalys: Prediktion av kundbeteende i energisektorn
André Lerdell
Simon Shadman
Svenska Business Vision AB
2018-08-31 13:15 Klusteranalys inom området skatteplaneringsaktiva företag Filippa Enander Skatteverket
2018-06-25 13:15 Hur kommer införandet av GDPR, givet den framtida elmarknadshubben påverka elbolagen? Simon Hassan Sala-Heby Energi
2018-06-18 16:15 Deep learning for medical report texts Mikael Nelsson Institutionen för informationsteknologi, Systemteknik
2018-06-18 15:15 Automatic Classification of Illicit Marketing Emil Fleron CGI
2018-06-18 14:15 Assessing blockchain consensus security in the healthcare sector Okan Arabaci IBM Svenska AB
2018-06-18 13:15 Forecasting Customer Lifetime Value Armin Haskovic Kambi
2018-06-18 10:15 Drivmedelsstrategi för kollektivtrafiken i Uppsala län - införande av elbussar i stadstrafiken
Charlotta Sahlström
Karin Salander
Kollektivtrafikförvaltningen UL
2018-06-18 09:15 Impact of the blockchain technology on the Swedish fund market Malin Rosenberg KPMG
2018-06-15 15:15 Intelligenta transportsystem och digital väginfrastruktur
Jenny Wikström
Erika Karlsson
ÅF Infrastructure
2018-06-15 11:15 The Application of Augmented Reality in Video Streaming
Alberto Catalán
Frida Gidlöf
Accedo
2018-06-15 09:15 Framgångsfaktorer i infrastrukturprojekt
Susanna Lykken
Rebecca Norman
Sweco
2018-06-14 17:15 Coordinating transportation services in a hospital environment using Deep Reinforcement Learning
Caroline Lundström
Sara Hedberg
B&M systemutveckling
2018-06-14 15:15 Hur kan smarta kontrakt användas inom core banking? En studie om blockchain-tekniken
Sarah Holmstedt
Malin Örnberg
Applicon
2018-06-11 16:15 Riskhantering vid markanvisning - Ett riskhanteringsarbete om utvecklingen av hållbara städer Mika Bäckelie WSP Sverige
2018-06-11 14:15 Utformning av ett verktyg för att nå cirkulära lösningar i byggprojekt
Johanna Koch
Agnes Kristoffersson
Incoord
2018-06-11 13:15 Minskad användning av verksamhetsel i sjukhusmiljöer: Mänskliga och tekniska faktorer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Alvin Hilmersson Sweco Systems AB
2018-06-11 10:15 En framtida elektrifiering av Stockholm och Uppsalas taxiflotta
Lisa Borggren
Carolina Norberg
Vattenfall Eldistribution AB
2018-06-11 08:15 En analys av förvaltningsmodellen på Nya Karolinska Solna
Alexander Ullén
Lucas Wiik
Coor
2018-06-08 16:15 Solcellsanläggningens sekundära syfte: en potential- och lönsamhetsstudie av batterilager som resurs för primärreglering Samuel Forsberg Institutionen för teknikvetenskaper-fasta tillståndets fysik
2018-06-08 14:15 Minimering av hyresvakanser inom fastighetsbranschen med hjälp av maskininlärning
Fredrik Johnson
Brook Alemayehu
Business Vision
2018-06-08 13:15 Energieffektiviserande åtgärder i flerbostadshus Maria Nilsson Uppsalahem
2018-06-08 11:15 Optimering av takttidtabell på en regional nivå Niklas Dahlin WSP Järnväg
2018-06-08 10:15 Potential market opportunities for using thermal inertia in the building envelope together with heat pumps in a demand response solution Rebecca Grill Vattenfall AB
2018-06-08 09:15 Potential of using thermal inertia in building envelope together with heat pumps as demand response Sabina Oehme Vattenfall AB
2018-06-05 16:15 Jämställdhetskonsekvensbeskrivning av kollektivtrafik i Uppsala Timo Palokangas Uppsala kommun
2018-06-05 14:15 Mobility services with self-driving vehicles outside the cities
Toussaint Ishimwe
Thomas Lindén
Trafikverket
2018-06-05 10:15 Machine Learning for digitizing Traffic Management Plans Cornelia Wallander Sweco Position
2018-06-05 08:15 Införande av miljözoner i Stockholm - elbilens påverkan på elnätet.
Martin Koch
Max Hamrén
WSP-management
2018-05-22 11:15 Evaluation of code generation in agile software development of embedded systems Laura D'Angelo Saab AB, Surveillance
2018-05-14 11:15 Video recommendation based on deep learning and hybrid filtering Selma Nyberg Spotify
2018-03-23 13:15 Mining temporal networks at different time scales Axel Lindegren Institutionen för informationsteknologi, Datalogi
2018-03-02 14:15 Kvalitetsarbete i komplexa projektmiljöer Emma Borg WSP
2018-01-26 13:15 Elbilens lastpåverkan på Sala-Hebys Energis lokalnät och tekniker för utjämning av effekttoppar Pontus Eriksson Sala-Heby Energi
2018-01-19 15:15 Why go headless – a comperative study between traditional CMS and the emerging headless trend Linn Öfverstedt Valtech AB
2018-01-15 13:15 Klusteranalys av tidsseriedata för prediktion och analys av hushålls elförbrukning Arvid Högberg Tibber
2018-01-05 13:15 Sentiment analysis of Swedish reviews and domain adaption using Convolutional Neural Networks Johan Sundström Findwise AB
2017-12-18 14:15 Maskininlärning i fastighetsbranschen - prediktion av felanmälningar gällande inomhusklimat ​ baserat på sensordata
Karl Leife
Ellen Cecilia Schnackenburg
Business Vision
2017-12-18 13:15 Visualisering av ägande i startupföretag Dana Ghrabeti Qoorp
2017-09-06 15:15 A deep learning approach for action classification in all-22 football video sequences Jacob Westerberg Signality
2017-09-06 14:15 Konsekvenser vid ombyggnation av Arlandas rampstruktur - En analys av effekten på SAS Ground Handlings bemanningskostnader Emma Levison Sas Ground Handling
2017-06-30 13:00 Digitalisering i uppstartsföretag utanför IT-branschen
Teddy Viberg
Sofia Jillefors Olsson
I'm a runner
2017-06-20 14:15 Development of a bioreactor simulator for supporting automation software testing and verification Viktor Liljequist GE Healthcare
2017-06-19 16:15 Exploring Automatic Regression Testing Yama Aziz Scania IT
2017-06-19 15:15 Domain-specific entity recognition and relation extraction in a business-oriented setting Miles Scherrer BrightLabs AB
2017-06-19 14:15 Data-driven cost management for a cloud-based service across autonomous teams Maja Engvall Spotify
2017-06-19 13:15 Optimization of a metal producers production process in order to improve the return of invest Nathalie Lihv PSI Gmbh
2017-06-16 14:15 Social robots powered by IBM Watson as a support for children with health problems
Isak Kabir
Kalle Kindvall
IBM Svenska AB
2017-06-16 12:15 Metoder för kvalitetsbedömning av prognoser på trafikförvaltningens digitala skyltar
Gustav Lillo
Gustav Karlsson
Trafikförvaltningen Resenärsservice
2017-06-12 18:15 Blockchain technology in Scania Services Jim Lindberg Scania
2017-06-12 16:15 Hur maskininlärning kan användas som beslutsstöd när Sida bedömer insatsärenden
Olle Crondahl
Erik Aronsson
Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)
2017-06-12 14:15 Investeringslogik kring energilager i det svenska elsystemet - en studie av begreppet Levelised Cost of Storage
Klara Sahlén
Marie Swenman
Energimyndigheten
2017-06-12 13:15 Intent to code using natural language processing Adam Byström Precisit AB
2017-06-07 16:15 Information security methods - A comparison between Japanese and Swedish banking industry
Gabriella Elvin
Elin Johansson
Meiji University
2017-06-07 15:15 Ekonomiska och tekniska möjligheter med batterilager: En lönsamhetsstudie av batterilager i solcellsförsedda kontorsbyggnader Oskar Häger Vasakronan AB
2017-06-07 13:15 Uppföljning av hur byggentreprenörerna använder framtagna digitala modeller
Johan Holmin
Sara Hesse
Trafikverket
2017-06-02 16:15 Resenärsåterkoppling i digitala kanaler
Kim Johansson Hjort
Clara Pedersen Bergli
SJ AB
2017-06-02 15:15 Framtidens elnät – En studie över ekonomiska och tekniska förutsättningar vid planering av framtidens elnät Malin Åhgren Sweco
2017-06-02 13:15 Blockchain in the Energy Industry
Olivia Dahlquist
Louise Hagström
Fortum
2017-06-01 15:15 Mot en ökad förståelse för ansvar och roller - En explorativ studie om hur aktörer i banksektorn kan hantera molntjänstutmaningar
Lisa Bergström
Rebecka Nyström
KPMG
2017-05-29 17:15 Användarens roll vid utveckling av ett tekniskt system
Ida Essner
Camilla Sundström
Aurora Innovation
2017-05-29 15:15 Utredning av Sveriges elnätssäkerhet
Emma Annegren
Mollie Hasselberg
Pöyry
2017-05-29 14:15 Utvärdering av nuvarande riskanalysmetoder för konventionell bantrafik för tillämpning på höghastighetsbanor Andreas Bergensund WSP
2017-04-03 15:15 Skapande och visualisering av testtäckningsstruktur för SDP3 med hjälp av användardata Samer David Scania CV AB
2017-02-27 15:15 Marknadsstyrd effekttariff inom eldistributionen Jonas Alenius Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik
2017-02-10 15:15 En statistisk studie om att skapa attraktiva städer- Platsanalyser av Hornstull torg och Skärholmstorget i Stockholm Jennie Argerich Trafikkontoret, Stockholms stad
2017-02-10 13:15 SaaS Pricing Strategies for e-sourcing Enterprise Software
Johanna Ingmar
Emil Svensson
Trade Extensions
2017-01-30 15:15 Simulation and Optimizaton of a Hybrid Renewable Energy System for application on Cuban farm, considering the energy sources of solar photovoltaic, wind, and biogas Malin Frisk Institutionen för teknikvetenskaper
2017-01-23 17:15 Solceller i skyddade miljöer Niklas Hansen Dept. of Engineering Sciences, Div. of Solid State Physics
2017-01-23 16:15 Utbildningstjänsters påverkan på industriföretag Björn Andreassen Sandvik
2016-12-21 16:15 Geographic Disparities in the Predicted Impacts of Population Development and Climate Change on Global Food Supply Hanna Helander Institute of Geography, Freiburg University
2016-12-21 14:15 En studie om arbetsprocessen kring bygglov och användandet av ärendehanteringsverktyget ByggR
Anna Hanstorp
Lina Sjögren
Sokigo
2016-12-21 13:15 Sociala gränsöverskridare vid agil kravinsamling Julia Wahlund *
2016-10-12 18:15 Att hitta användbarhetsproblem via Google Analytics - är det möjligt? Sandra Dage Skatteverket
2016-10-12 13:15 Input-output analysis of embodied emissions in Sweden-China trade Pär Holmberg Institutionen för geovetenskaper
2016-08-29 19:15 Storage systems modelling Oscar Aronsson ABB
2016-08-16 14:15 Potentialen för en aggregatoraktör att förmedla energitjänster i det svenska elnätet Jasmine Hammam KIC Innoenergy
2016-08-16 09:15 Predictive analysis at Kronofogden - classifying first-time debtors with an uplift model Måns Rantzer Kronofogden
2016-06-17 16:15 Framtagning av leveransmodell till Scania IT - en studie inom managed services
Therese Elmelind
Frida Rawet
Scania
2016-06-16 18:15 Framtida IT-lösningar för ökad rörlighet på CAD-intensivt multidisciplinärt konsultföretag Albin Rorsman Bjerking AB
2016-06-16 16:15 Automatiserad informationsutvinning: mötet mellan tekniska möjligheter och användarbehov
Åsa Bengtson
Karl Söderlund
ÅF Technology
2016-06-16 15:15 Ett matsystem med biologiska jordbruksmetoder och växthusodling Mikael Norlén SLU
2016-06-16 14:15 Utvärdering av tekniska lösningar för kameratvätt Emil Ljungberg Trafikverket
2016-06-16 13:15 Energieffektiviseringar i fjärrvärmeanslutna flerbostadshus från miljonprogrammet i Uppsala. Jakob Erson Uppsala Universitet
2016-06-16 10:15 Cross-platform development of a smartphone application: An evaluation of React Native
Martin Furuskog
Stuart Wemyss
Interactive Solutions
2016-06-16 08:15 Smarta Hyresfastigheter med IoT
Christopher Bernestrå
Daniel Bratel
Connectel AB
2016-06-15 14:15 Möjligheter och hinder i tillgängliggörandet och vidareutnyttjande av öppna data i Örebro kommun
Andreas Bergman
Jonas Häggblom
Örebro kommun - Tekniska förvaltningen
2016-06-15 10:15 Markanvisningstävling som styrmedel för att främja solelinstallationer – En fallstudie av Rosendal Uppsala Lovisa Larsson WSP
2016-06-15 09:15 Providing public transport information Anton Söderman Samtrafiken
2016-06-10 10:15 Optimerad nätdesign med avseende på lönsamhet och tillförlitlighet - En studie av hur ett minskat antal kabelskåp påverkar lågspänningsnätet
Christina Ljungqvist
Emma Lindblom
Ellevio
2016-06-10 08:15 Transportlösningar för Visby kryssningskaj - En turistorts utmaningar i högsäsong
Otto Hedenmo
Pär Enarsson
Institutionen för teknikvetenskaper
2016-06-08 18:15 Exploring methods and tools for discovering opportunities for innovation in user experience research Alex Purwanto Swiss Clinic
2016-06-08 16:15 Intelligent Transportation Systems - Capturing the socio-economic value of uncertain and flexible investments
David Andersson
Simon Robertsson
Industriell Teknik
2016-06-08 10:15 Impact from the blockchain technology on the Nordic capital markets Victoria Karlsson Lundström Visigon Nordic AB