Att skriva examensarbete | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Att skriva examensarbete

Innan du börjat skriva ditt examensarbete är det väldigt viktigt att du läser de instruktioner som finns för STS-programmet.

Det är framförallt tre dokument som är viktiga att du läser och förstår:

Specifikt för STS-programmet:

 • Examinator på examensarbete för STS programmet är programansvarig Elísabet Andrésdóttir.
 • Samtliga presentationer äger rum i sal Ångström 64119
 • Registrera ex-jobbet på STS hemsidan direkt när du startar ex-jobbet.

  Anmäl dig som opponent till ett annat ex-jobb, när du startar ex-jobbet. Opponeringen ska vara klar i god tid innan du presenterar ditt examensarbete.

  Kom gärna och lyssna på andra presentationer – samtliga annonseras på stsprogrammet.nu.
 • När du bokar tid för presentation, bifoga den av ämnesgranskaren godkända ”abstract” på engelska, som ska vara med i rapporten.
 • När rapporten är klar, kontakta språkverkstaden för tips och råd.
 • Presentationen pågår i 20 minuter av totalt 45 minuter
 • Oppositionen pågår i 10 minuter av totalt 45 minuter
 • Examensarbetet kan skrivas på svenska eller engelska men presentationen ges normalt på svenska
 • Om ex-jobbet är sekretessbelagt se till att opponenten bokar tid med Åsa Lagervall (Ångström) för underskrift
 • Anmäl dig till STS LinkedIn gruppen
 • Viktigt! För registrering i Diva ange i fältet serie: UPTEC STS