Arbetsmarknad | STS - Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

Allt sedan de första STS studenterna kom ut på arbetsmarknaden har de varit eftertraktade och fått roliga och intressanta arbeten. Nedan finns några exempel på var och med vad STS studenterna arbetar med efter examen:

IT

Projektledare på Ericsson inom mjukvara.
IT konsult på Accenture.
Går Scanias traineeprogram inom IT.
Account manager på Ongame.
Doktorand på Stanford i beräkningsvetenskap: skapa 3-dimensionella modeller av spridning av föroreningar i urban miljö.
Doktorand inom människa-dator interaktion (MDI).

Energi

Analytiker inom energiområdet på Jämtkraft och sitter med i deras koncernstab.
Riskanalytiker på Vattenfall Power Consultant.
Projektingenjör på Infrafone. Ansvarar för företagets installationer på oljeraffinaderier runt om i världen.
Projektledare på Energimyndigheten.
Doktorand inom energi- och klimatpolitikens påverkan på basindustrins konkurrensförmåga.

Annat

Management Konsult på Centigo.
Produktchef på GE Healthcare.
Patentingenjör på Patent- och registreringsverket.
Doktorand på STS-centrum inom företagsekonomi.
Egenföretagare och entreprenör. Ett flertal STS-are har startat och driver egna företag.

STS Alumnförening

Föreningen arrangerar after works och event där medlemmarna utbyter erfarenheter och socialiserar. På så sätt bevarar de sina relationer och skaffar nya. Läs mer om dessa på www.stsalumn.se. Alumnföreningen har en aktiv LinkedIn-grupp, genom vilken all kommunikation görs. Där sprids olika STS-relaterade nyheter och statistik inhämtas om medlemmarna. Du som studerat minst två terminer kan bli medlem i STS Alumnförening, vilket du blir genom att gå med i LinkedIn-gruppen.

Alumndatabas

Om du börjar närma dig slutet av din utbildning eller redan är utexaminerad är det viktigt att du anmäler dig till alumndatabasen. Nätverket ger dig möjligheter att knyta nya kontakter och träffa gamla studiekamrater. Registreringen tar bara 5 minuter och kan göras på http://www.alumnnatverk.uu.se/.

Utnarm

Varje år anordnas Uppsala teknolog- och naturvetarkårs arbetsmarknadsmessa Utnarm. Mer information om den hittar du på http://utnarm.utn.se

Företagskontakter

STS ingenjörer är den nya tidens ingenjörer i ett samhälle där teknik, kunskap och marknader förenar sig. Det är viktigt för oss att sprida vår unika kunskap till näringsliv och offentlig sektor och vi uppmuntrar samarbete. Om du representerar ett företag som är intresserade av att veta mer eller vill marknadsföra er gentemot våra studenter kontakta gärna våra företagskontakter.