Välkommen till STS-programmet

STS-Välkomstbild

STS-programmet är ett unikt tvärvetenskapligt civilingenjörsprogram vid Uppsala Universitet som kombinerar tekniska och samhällsvetenskapliga/humanistiska ämnen. Det skapar moderna ingenjörer med ett helhetsperspektiv.

Som student på STS-programmet studerar du inte bara hur teknik konstrueras och fungerar, utan också hur sambanden mellan teknikutveckling och teknikanvändning ser ut i samhället. Utbildningen ger ett tvärvetenskapligt perspektiv på teknisk utveckling och ingenjörerna får en fot i tekniken och den andra i samhällsvetenskap och humaniora. Läs gärna en fördjupning om STS-programmet eller förstå varför man ska bli STS:are.

Student- och alumnintervjuer

Är du intresserad av hur studierna på STS-programmet är? Eller hur karriären kan se ut efter studierna? Passa då på att läsa våra intervjuer med utexaminerade och nuvarande studenter om deras studietid och livet efter utbildningen.

Rasmus Nielsen

Rasmus Nielsen

Årskurs STS5IT
Josefin Sandwall

Josefin Sandwall

Årskurs STS4E
Cristopher Bernestr

Christoffer Bernestrå

Årskurs STS 2B

Fler intervjuer hittar du här.